KONTAKT

Záhradný servis Senica s.r.o.
Nám. oslobodenia 16/1
Senica 905 01
E-mail: zahradnyservissenica@gmail.com
I-net: www.zahradnyservis.sk

IČO: 36278432

Grimm Slavomír / 0915 735 482
Šulc Peter / 0918 472 243